Trọn bộ hình ảnh văn phòng game 24h

Trong sự nghiệp của mình, Tân Chủ tịch HĐQT game 24h Oceanbank cũng đạt được khá nhiều bằng khen: bằng khen của Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí từ năm 2001 – 2003; bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam từ năm 2004 – 2006; Danh hiệu
Continue reading…